Tổng quan


Citrin (Citrine)

Màu sắc Vàng nhạt đến vàng tối, nâu vàng, vàng da cam Độ trong suốt Thường trong suốt
Màu sắc vết vạch Trắng Chiết suất 1,544 – 1,553
Độ cứng 7 Lưỡng chiết suất + 0.009
Tỷ trọng 2,65 Độ tán sắc 0,013 (0,008)
Tính cát khai Không Tính đa sắc Tự nhiên: yếu; vàng nhạt

Xử lý nhiệt : không

Vết vỡ Vỏ sò, rất giòn Tính phát quang Không
Thành phần hoá học SiO­2, dioxit silic Phổ hấp thụ Không đặc trưng
Hệ tinh thể Hệ ba phương, tinh thể thường ở dạng lăng trụ sáu phương với đỉnh tháp

Tên citrin được xuất phát từ tiếng Pháp citrin có nghĩa là màu vàng. Nguyên tố tạo màu là sắt, citrin tự nhiên thường khá hiếm và chủ yếu lượng citrin trên thị trường thường là do xử lý nhiệt từ ametit hoặc thạch anh khói.

Nguồn gốc và phân bố: Citrin tự nhiên phát hiện nhiều ở Brazil, Madagasca, Hoa Kỳ, ít hơn ở Miến Điện, Aghentina, Nga, Namibia, Scotland và Tây Ban Nha.

Ở Việt Nam gặp citrin ở Vĩnh Trường (Ninh Thuận) với các tinh thể có màu vàng sáng và kích thước nhỏ.

Các phương pháp xử lý và tổng hợp: Ametit chuyển sang màu vàng sáng ở nhiệt độ khoảng 470oC, ở khoảng nhiệt độ cao hơn 550-560oC, ametit sẽ chuyển sang màu vàng tối đến nâu đỏ. Thạch anh khói chuyển sang citrin ở nhiệt độ 200oC.

Cũng giống như thạch anh pha lê và ametit, citrin được tổng hợp rất nhiều trong công nghiệp và được sử dụng nhiều trong ngành trang sức.

Các loại đá dễ nhầm với citrin: Citrin dễ nhầm với các loại đá có màu vàng như apatit (trang), beryl (trang), orthoclas (trang), topaz (trang), turmalin (trang), saphir vàng (trang) và thuỷ tinh màu.