Từ ngày 11 đến 15 tháng 3 năm nay, một phần của Zapolyarnaya, nằm ở mỏ Verkhne-Munskoye đã được kiểm tra và thu được 239 viên kim cương thô nặng từ 8 carat.
Trong khoảng thời gian năm ngày, Alrosa đã xử lý 100.000 tấn quặng, sau đó gửi đến trung tâm phân loại để đánh giá. Trong số những viên kim cương lớn mà công ty thu hồi được có hai viên chất lượng tốt, nặng 51,15 và 70,67 carat. Viên kim cương lớn nhất được khai thác là một viên đá có chất lượng thấp hơn, nặng 268 carat.
Mỏ Verkhne-Munskoye là một mỏ lớn, đã khai thác được nhiều viên kim cương lớn, chất lượng tốt.