Đá mặt trăng (Moonstone)

Đá mặt trăng là loại felspat chứa kali, có công thức hoá học KAlSi3O8, thường không màu hoặc đôi khi vàng nhạt. Các tính chất vật lý và quang học của đá mặt trăng gần tương tự như amazonit. Do hiệu ứng adular, trên bề mặt của viên đá đã mài cabochon thường có hiệu ứng ánh sáng trắng mờ, giống như mặt trăng nên được gọi là đá mặt trăng. Đôi khi có thể gặp cả hiện tượng “mắt mèo”.

Nguồn gốc và phân bố: Đá mặt trăng được khai thác nhiều tại Srilanka, Miến Điện, Brazil, Ấn Độ, Madagasca và Hoa Kỳ.

Các đá dễ nhầm với đá mặt trăng: Dễ nhầm với canxedon (trang ), spinel tổng hợp hoặc thuỷ tinh.