Mặc dù opal thường chứa nước trong cấu trúc của chúng, nhưng các bao thể chất lỏng đủ lớn để phân giải bằng kính hiển vi là rất hiếm. Trong khi tại Triển lãm JCK ở Las Vegas, một viên opal khác thường với bao thể chất lỏng có thể nhìn thấy bằng mắt rất lớn.

Khoang chất lỏng có đường kính xấp xỉ 14 mm và phần lớn không gian bên trong bị chiếm bởi một bong bóng khí lớn. Một chất lỏng rõ ràng được quan sát và làm ướt các thành của khoang chứa, cùng với một số hạt rắn chưa xác định. Vì bao thể chất lỏng này chứa các pha rắn, lỏng và khí, nên nó được mô tả một cách thích hợp là bao gồm ba pha. Theo ông Javier Lopez Ávila, chủ sở hữu đá, mẫu vật đá quý hiếm này được khai thác từ mỏ San Simon ở Jalisco, Mexico. Bao thể hiếm này trong opal Mexico là một sự kỳ lạ thú vị về đá quý mà bất kỳ nhà sưu tập nào cũng mong muốn sở hữu nó.