AIGS RA MẮT ỨNG DỤNG NGĂN CHẶN GIẢ MẠO
Ứng dụng mới này là cần thiết để bảo vệ khách hàng. Đây là cách an toàn nhất để xác minh các chứng thư của AIGS kể từ bây giờ. Ứng dụng này bổ sung thêm lớp bảo vệ mà trước đây chưa hề có trên mã xác minh QR.
Những kẻ giả mạo đã ra các chứng thư AIGS giả trông giống như chứng thư thật, các mã QR trên các báo cáo giả hướng khách hàng vào một trang web với đuôi “.co,” thay vì đuôi “.com”
Ứng dụng này sẽ giúp khách hàng quét để biết chứng thư giả, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo với khách hàng và không đưa đến website giả mạo.
Máy quét mã QR của bên thứ ba sẽ không còn có thể xác minh chứng thư AIGS.