TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG

Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
0243.8255.418 – 0979.012.783
kiemdinhvgc@gmail.com